[Discord.js] Gelişmiş Ban Komutu

Teqno

Hazır Üye
Komiser Yardımcısı
Katılım
Eyl 28, 2019
Mesajlar
16
Beğeniler
13
Konum
C:\Users\Teqno
#1
JavaScript:
const Discord = require('discord.js');

exports.run = (client, message, args) => {
 let yetki = new Discord.RichEmbed()
  .setTitle("Yetersiz Yetki")
  .setDescription("Bu komutu kullanmak için `Kullanıcıları Banla` yetkisine sahip olmalısın.")
  .setFooter("Teqno's Bot", client.user.avatarURL)
  .setColor("RED")
  .setTimestamp()
  .setThumbnail(client.user.avatarURL)
 let yoküye = new Discord.RichEmbed()
  .setTitle("Geçersiz Kullanım")
  .setDescription("Komutu yanlış kullandınız.\nHata: Banlamak istediğiniz kullanıcıyı etiketleyin.")
  .setFooter("Teqno's Bot", client.user.avatarURL)
  .setColor("RED")
  .setTimestamp()
  .setThumbnail(client.user.avatarURL)
 let yoksebep = new Discord.RichEmbed()
  .setTitle("Geçersiz Kullanım")
  .setDescription("Komutu yanlış kullandınız.\nHata: Bir sebep belirtmelisiniz.")
  .setFooter("Teqno's Bot", client.user.avatarURL)
  .setColor("RED")
  .setTimestamp()
  .setThumbnail(client.user.avatarURL)
 let banlanamaz = new Discord.RichEmbed()
  .setTitle("Yetersiz Yetki")
  .setDescription("Bu kullanıcıyı banlayamam.\nNedenler: Banlamak istediğiniz kullanıcının rolü benden yüksek olabilir, aynı role sahip olabiliriz veya bu kişi ben olabilirim.")
  .setFooter("Teqno's Bot", client.user.avatarURL)
  .setColor("RED")
  .setTimestamp()
  .setThumbnail(client.user.avatarURL)
 if(!message.member.hasPermission("BAN_MEMBERS")) return message.channel.send(yetki)
 let üye = message.mentions.members.first();
 let sebep = args.slice(1).join(" ");
 let banlandın = new Discord.RichEmbed()
  .setTitle("Banlandın")
  .setDescription(`**${message.guild.name}** adlı sunucudan **${sebep}** sebebiyle banlandın.`)
  .setFooter("Teqno's Bot", client.user.avatarURL)
  .setColor("RED")
  .setTimestamp()
  .setThumbnail(client.user.avatarURL)
 let başarılı = new Discord.RichEmbed()
  .setTitle("Başarılı")
  .setDescription(`**${üye}** adlı kişi başarıyla **${sebep}** sebebiyle banlandı.`)
  .setFooter("Teqno's Bot", client.user.avatarURL)
  .setColor("GREEN")
  .setTimestamp()
  .setThumbnail(client.user.avatarURL)
 if(!üye) {
  message.channel.send(yoküye)
 }
 else if (!message.guild.member(üye).bannable) return message.channel.send(banlanamaz);
 else if(!sebep)
  message.channel.send(yoksebep)
 else {
  üye.send(banlandın).then(banlandı => {
   message.guild.ban(üye)
   message.channel.send(başarılı)
  })
   
  

 }
};

exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: true,
 aliases: []
};

exports.help = {
 name: 'ban',
 description: 'Botun pingini gösterir.',
 usage: 'ping'
};
 
Üst